+32 9 340 62 00
info@carrosserieneyt.be
In samenwerking met
Glasurit

Privacy

Deze privacyverklaring geldt voor de website: http://www.carrosserieneyt.be en aanverwante domeinen.

 

Uitgebaat door: Carrosserie Neyt nv, Dijkstraat 24, 9160 Lokeren, BE0446 917 701. 

 

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. Carrosserie Neyt nv houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Carrosserie Neyt nv verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, opmaken offertes, plaatsen van bestellingen, versturen van infobrieven, facturatie. Carrosserie Neyt nv streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang.

 

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

 

Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier en/of het gratis offerte-aanvraagformulier. 

 

3. Verstrekking aan derden

 

De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn binnen het kader van de bestaande samenwerking of met het oog op een nakende samenwerking.

 

Voor het verzenden van onze info- en nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens eveneens gedeeld met derden.

 

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

 

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.

 

4. Bewaarperiode

 

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 

 

Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  

 

5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 

 

Door op de verzendknop te klikken, stemt de gebruiker ermee in zijn gegevens te delen.

 

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers in het Google Cloud Platform. Deze gegevens zijn versleuteld en worden op geen enkele wijze door ons verwerkt of gebruikt.

 

6. Cookies

 

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 

 

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

 

7. Klachten

 

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds telefonisch bereiken op +32 9 340 62 00 of via mail op info@carrosserieneyt.be. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.  

 

 

8. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 05/03/2024).